โทร 0654245244
Line ID @LUXECARRENT
บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

1. ราคาเช่าจะรวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พื้นฐาน (คุ้มครองความเสียหายตามทุนประกัน)

2. ถ้าผู้เช่าเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำคืนในวันที่คืนรถ

3. ถ้ามีความเสียหายที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่ามีความรับผิดชอบต่อค่าความเสียหายส่วนแรก(excess)สูงสุดไม่เกิน “ค่าประกันความเสียหายตามในสัญญา” ต่อ อุบัติเหตุ 1 ครั้ง ยกเว้น กรณีเกิดความเสียหายหนักจนเกินกว่าความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสูญหาย ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย ส่วนที่เกินความคุ้มครองนั้น

4. กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะผู้เช่าเมาสุรา/ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผู้เช่าต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5. กรณีขณะเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ ทางผู้เช่าต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเช่าทั้งหมด

LUXE CAR RENT

บริการคุณภาพ ด้วยใจที่รักรถ และส่งมอบรถ ด้วยความสะอาด อบโอโซน พ้นฆ่าเชื้อ ก่อนส่งมอบรถ พนักงานฉีด 4 เข็ม มั่นใจยิ่งขึ้น

โทร : 0654245244